Вазифаи асосии ДОРУХОНАҲОИ ИҶТИМОӢ

Вазифаи асосии ДОРУХОНАҲОИ ИҶТИМОӢ

  • Post category:Саломатӣ

Таъмин намудани аҳолӣ, инчунин, баъзе табақаҳои алоҳидаи одамон, ки соҳиби имтиёз ҳастанд бо доруворӣ ва маҳсулоти тиббӣ аз вазифаҳои асосии дорухонаҳои иҷтимоӣ мебошад.
Аз ҷумла, дорухонаҳои иҷти¬моӣ барои фурӯши яклухти воситаҳои дору ва таҷҳизоти тиббӣ, онҳоро аз таъминотчи¬ёне, ки ба истеҳсоли воситаҳои доругӣ ва таҷҳизоти тиббӣ рух¬сатнома доранд, мехаранд. (ғайр аз даровардан)
Фурӯши чаканаи доруҳои таъиншуда, ки аз ҷониби Вазо¬рати тандурустии Ҷумҳурияти Ӯзбекистон тасдиқ шудааст, ё доруҳо тибқи рӯйхати тасдиқ¬шудаи доруҳои таъиншуда, ин¬чунин, ба намудҳои алоҳидаи шахсоне, ки бо тартиби муқа¬рарнамудаи қонун имтиёз до¬ранд, бо доруворӣ таъмин ме¬кунад.
Доруворӣ ва таҷҳизоти тиб¬биро бо тартиби муқаррарӣ ҳифз ва нобуд месозад. Вазора¬ти тандурустии Ҷумҳурияти Ӯз¬бекистонро дар бораи таъсири манфӣ ва камсамарии доруҳое, ки дар асоси шикоятҳои ис¬теъмолкунандагон муайян шу¬даанд, хабардор мекунад. Дар муддати ҳар се моҳ ба Иттиҳоди¬яҳои тиббии шаҳру ноҳияҳо дар бораи доруҳое, ки ба рӯйхати до¬руҳои имтиёзноки табобатии бе¬морхонаҳо дохил карда шудааст, инчунин, оиди доруҳои дар до¬рухонаҳои иҷтимоӣ мавҷудбуда ва дорувориҳое, ки муваққатан дастнорасанд, маълумот тақдим мекунанд.
Ба шаҳрвандон аз рӯйи ни¬гаҳдорӣ ва истифодаи дурусти дорувориву ҷиҳозҳои тиббӣ мас¬лиҳатҳои муфид медиҳад.
Ҳисобҳои электронии ҳара¬кати доруҳо ва маҳсулоти тиб¬биро тавассути шабакаи дорухо¬наҳои иҷтимоӣ мегузаронад, ки ба аҳолӣ дар бораи мавҷудияти доруворӣ ва маҳсулоти тиббӣ маълумот медиҳанд.
Ҳангоми соҳиби литсензи¬яи дахлдор будан доруҳоро дар асоси дорухати шифокор тайёр мекунад ва назорати дохилии сифатро мегузаронад.
Хизмати матбуоти ширкати саҳҳомии «Дори Дармон».

Мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ