НАМУНАЕ АЗ ЗАРБУЛМАСАЛҲОИ ТОТӢ


Тотҳо яке аз қавмҳои ниҳоят қадимаи эронианд, ки дар ҳудуди шарқии Қафқози имрӯза, канораҳои баҳри Хазар, дар ҳамсоягӣ бо халқҳои гурӯҳи қафқозу иберӣ ва туркӣ зиндагӣ доштаанд.
Забони тотӣ бо лаҳҷаҳои ҷузъӣ ҳамоно давоми забони паҳлавист бо омехтагии калимаҳои забони форсии нав. Маншаи калимаи тот, тоҷик ва толиш якест ва шояд то замони ҳамлаи араб номи ягонаи қавми эроние буда, ба форсии нав бо нишонаҳои забони паҳлавӣ такаллум мекард.
Тотҳо бо вуҷуди камшуморӣ (қариб 60 ҳазор нафар) гаравидаи се дини бузурги ҷаҳонӣ – яҳудият, масеҳияти силки ҷурҷӣ-ароманӣ ва исломи ташаюъ мебошанд.
Ҳоло намунаеро аз зарбулмасалҳои тотӣ бо муодилҳои форсии тоҷикӣ барои хонандагон пешкаш менамоем.
Одомӣ ез сенқиш сехдӣ,
ез гудиш меҳенетӣ.
(Одамӣ аз санг сахту аз гул
нозуктар аст).


Онгур ез онгур нишон мегиру,
одомӣ ез одомӣ еқул.
(Ангур аз ангур ранг мегирад,
одам аз одам ақл).


Доқ е доқ расд наёв, одомӣ е одомӣ
расд миёв.
(Кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба
одам мерасад).


Еилҳо дериҳо хуне базарӣ, еилҳо
недериҳо хуне қоврехуне.
(Хонаи бачадор бозор,
бебача мазор).


Зен мисоху мерде тоҷбесер,
зен мисоху мерде хокбесер.
(Мардро мард ҳам мекунад,
гард ҳам мекунад, зан мекунад).


Еқулменде душме ез хере дӯсд хубӣ.
(Душмани доно беҳ аз дӯсти нодон).


Ез косиб худош визор.
(Аз нодор худо безор).


Сироире ез бишне хебер нибу.
(Серро чӣ парвои гурусна).
Раҳмон РАҶАБӢ.

Мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ